Spoštovani partnerji,

Obveščamo vas, da je EVMA d.o.o. pridobila sofinanciranje projekta »DIGIEVMA« za izvedbo
digitalne transformacije oz. digitalne prenove razvojnega, proizvodnega in kontrolnega
procesa v okviru Javnega razpisa P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

www.eu-skladi.si

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR) »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«.

Meni